METODY OPTYMALIZACYJNE - OCHRONA ŚRODOWISKA
linia


powrót do głównej strony

Metody optymalizacyjne, a szerzej badania operacyjne, są wspaniałym narzędziem, pozwalającym poszukiwać ścisłych rozwiązań wielu zagadnień, które dają się opisać precyzyjnym modelem matematycznym. Jednak należy pamiętać, że ze względu na konieczność stosowania uproszczeń w modelach, zakładania zmieniających się parametrów obliczeniowych czy braku jednoznacznych kryteriów oceny, posiadają one również swoje liczne ograniczenia. A więc pamiętajmy, że jak ładnie to napisali w swojej książce R. Kaplan i R. Cooper: "lepiej mniej więcej mieć rację, niż bardzo dokładnie się mylić".


I. Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego Excel
II. Optymalizacja - metoda graficzna
III. Optymalizacja produkcji
IV. Szeregowanie zadań
V. Optymalizacja wielokryterialna
VI. Warunki zaliczenia


do góry     powrót do głównej strony